Sürdürülebilirlik

Mirart Hotels olarak, sürdürülebilirlik politikalarımızı sürekli olarak gözden geçirip geliştirme çabası içindeyiz.

Bu taahhütler, işletmemizin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik ilkeler konusundaki sağlam bağlılığını yansıtmaktadır.

Müşteri memnuniyetini artırmak, çalışanlarımızı desteklemek ve toplumumuza katkıda bulunmak amacıyla daha iyi bir gelecek için çaba harcamaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede, sürdürülebilirlik çabalarımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. İşletmemizin ilerleyen dönemlerde daha çevreci ve toplumsal sorumluluklarını daha fazla yerine getiren bir yapıda olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Mirart Hotel

Sürdürülebilirlik Politikamız
(Sustainability Policy)

Mirart Hotel

Sürdürülebilirlik Raporlarımız
(Sustainable Tourism Report)

Mirart Hotel

Enerji İstatistiklerimiz
(Energy Statics)